home

AB 11:30

HEUTE FREITAG * spinatsuppe 4,50 * tafelspitz 12,90 * pilzrisotto 9,50 *